Mgr. Ervín Dreiseitel

126929_14883_velky_statni_znak_2


OZNÁMENÍ O UKONČENÍ ČINNOSTI STÁVAJÍCÍHO SOUDNÍHO EXEKUTORA

Mgr.Ervín Dreiseitel, soudní exekutor, Exekutorský úřad Vsetín, tímto oznamuje, že mu ke dni 31.03.2015 zaniká výkon exekutorského úřadu.  

--- 

Rozhodnutím Exekutorské komory České republiky byl zástupcem Mgr. Ervína Dreiseitela, Exekutorský úřad Vsetín, jemuž ke dni 31.3.2015 zanikne (zanikl) výkon exekutorského úřadu, ustanoven soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. 

--- 

Veškerá elektronická podání určena Exekutorskému úřadu Vsetín je nutno zasílat do datové schránky ID: c346gvm

---

Veškeré úhrady určené Exekutorskému úřadu Vsetín je nutné hradit na dosavadní bankovní účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 86-5233790237/0100 pod dosavadním variabilním symbolem.

--- 

Telefonický kontakt týkající se spisů Exekutorského úřadu Vsetín je možný pouze na stávajícím telefonním čísle 571 627 386, a to vždy v pátek od 09:00 – 12:00 hod. Nahlížení do spisů či osobní jednání je možné pouze po předchozí telefonické domluvě.